Velg en side

DSC_3671

Siden jeg var ved elven Eider var det passelig å kjøre ut til dens utløp til Nordsjøen. Der ligger Eider Sperrwerk, et imponerende sluseanlegg som hindrer oversvømmelser ved stormflo.

Det var etter en stor stormflo i 1962 som man besluttet å bygge dette anlegget. Stormfloen førte til store oversvømmelser og ødeleggelser helt inn til byen Tønning som ligger en mil innover i elven. Anlegget sto ferdig i 1973, og kostet den gang ca 170 millioner Mark (ca 800 millioner kroner) Det er det største kystsikringsanlegget i Tyskland, og består av en voll på 4,8 km med et sluseanlegg i midten. Anlegget består av fem sluseporter med en barriere mot elven og en mot havet. Disse regulerer strømningen ut og inn av elva, og sørger for en jevn vannstand i elven. I løpet av tolv timer kan det flyte ca 50 millioner kubikkmeter vann ut og inn av slusene. Ved siden av disse fem slusene er det en kammersluse som kan slippe båttrafikk ut og inn av elven. Gjennom slusenalegget er det en biltunnel.

Eider Sperrwerk

Jevn trafikk av biler gjennom tunnelen

Eider Sperrwerk

Gangveien oppe på vollen er flittig brukt

Oppe på vollen er det anlagt en bred gang- og sykkelvei som er mye brukt av både tilreisende og lokalbefolkningen. Demningen er en mye brukt attraksjon, og det er stor parkeringsplass og en kafe på stedet.

Eider Sperrwerk

En av de førti meter lange sluseportene

Eider Sperrwerk

Når båter skal ut og inn må båten inn i en kammersluse, og klaffebroen åpnes