Dialekt – eller ikke

Dialekt – eller ikke

Østfolddialekta er av flere blitt betegnet som stygg, og mange kvier seg for å bruke dialekta. I og rundt byene i Ytre Østfold er det et fåtall som ”prekær” dialekt.