Velg en side
Dialekt – eller ikke

Dialekt – eller ikke

dagbladscreenshot

Østfolddialekta er av flere blitt betegnet som stygg, og mange kvier seg for å bruke dialekta. I og rundt byene i Ytre Østfold er det et fåtall som ”prekær” dialekt. Dette var noe jeg reagerte på når jeg kom flyttende hit i 2005.

Det var jo noen utflytta østfoldinger oppi Gudbrandsdalen som ”preka ille bredt”, og jeg var litt skuffa over at de fleste her snakket et tilnærmet riksmål. Det kan være mange årsaker til at dialektbruken avtok, men jeg tror at figuren Raymond har mye av skylda. Plutselig ble Østfolddialekta synonymt med en enfoldig og sidrumpa fyr med rutete skjorte og snekkerbukse.

Nå jobbes det sterkt for å få folk til å bruke dialekt igjen. Det markeres blant annet med en dialektfest som arrangeres i et samarbeid mellom flere av kulturaktørene i Fredrikstad. I den forbindelse skal hele Fredriksstad Blad 6. Mars skrives på dialekt. Dette har skapt reksjoner, blant annet hos språkprofessor Finn-Erik VInje. Argumentene går på at avisa vil bli nærmest umulig å lese, og at dialekt ikke egner seg som skriftspråk. Jeg kan godt være enig i det, men som et engangs påfunn for å skape interesse for et viktig tema synes jeg det er greit. Jeg håper at dette arrangementet gjør at folk blir mer bevisst på bruk av dialekt. Jeg ser gjerne at folk snakker dialekt, men er enig med Vinje i at det ikke er egnet i skriftlig form.

Ett sted vi ser mye bruk av dialekt i skriftlig form er på internett. Spesielt på sosiale medier som facebook. Mange av mine venner på facebook skriver på dialekt, og jeg synes ikke det passer. Selv de som skriver på min egen dialekt har jeg til tider vansker med å forstå. Spesielt når det blandes med forkortelser av ymse slag. En viktig del av dialekten er nemlig uttalen og tonefallet. Det kommer ikke frem i skriftlig form, og gjør at det blir utrolig krevende å lese. Hvordan det kan være for folk som ikke har Norsk som morsmål tør jeg ikke tenke på.

Jeg håper alle tar vare på dialekta si. og er stolt av den. Bruk den i daglig tale, men skal du uttrykke deg skriftlig er det de offisielle skriftspråk som gjelder.