Hedmark

Hedmark

Hedmark er et fylke på Østlandet i Norge. Fylket grenser mot Sør-Trøndelag i nord, Oppland i vest og Akershus i sør. I øst grenser Hedmark til Värmland og Dalarna län i Sverige. Administrasjonsenteret er Hamar.

Hedmark ble under navnet Hedemarkens Amt skilt ut fra Oplandenes Amt i 1781. Samme år ble Solør (med Vinger) ogOdalen inkludert i amtet. I 1919 skiftet den navn til det vi i dag kjenner som Hedmark fylke. Fylket består derfor av distrikteneHedmarken, Solør, Vinger, Østerdalen samt Odalen.

Kongsvinger 26. Juni 2015

Kongsvinger 26. Juni 2015

Sør-Odal 26. Juni 2015

Sør-Odal 26. Juni 2015

Grue 26. Juni 2015

Grue 26. Juni 2015

Elverum 27. Juni 2015

Elverum 27. Juni 2015

Trysil 28. Juni 2015

Trysil 28. Juni 2015

Engerdal 30. Juni 2015

Engerdal 30. Juni 2015

Tolga 30. Juni 2015

Tolga 30. Juni 2015

Tynset 1. Juli 2015

Tynset 1. Juli 2015

Alvdal 6. September 2015

Alvdal 6. September 2015

Stor-Elvdal 6. September 2015

Stor-Elvdal 6. September 2015

Åmot 6. September 2015

Åmot 6. September 2015

Løten 6. September 2015

Løten 6. September 2015

Eidskog 27. September 2015

Eidskog 27. September 2015