Akershus

akershus

Akershus (fra norrønt akr, åker, og hús, borg eller kastell) er et norsk fylke, som grenser mot Hedmark i øst, Oppland i nord,Buskerud i vest, Østfold i sør og Oslo. Dessuten har Akershus (i kommunen Aurskog-Høland) en liten bit av riksgrensen motSverige i øst.

Akershus er delt i tre regioner: Romerike, Follo og Vestområdet,[1] hvorav sistnevnte med kommunene Asker og Bærumligger vest for Oslofjorden og sydvest for Oslo. Øst for Oslofjorden ligger Follo, mens Romerike ligger øst og nord for Oslo. Det er ingen direkte veiforbindelse mellom Vestområdet og resten av Akershus.

Aurskog Høland 8. Juni 2015

Aurskog Høland 8. Juni 2015

Nes Romerike 26. Juni 2015

Nes Romerike 26. Juni 2015

Bærum 23. August 2015

Bærum 23. August 2015

Vestby 23. August 2015

Vestby 23. August 2015