Buskerud

Buskerud

Buskerud er et norsk fylke med administrasjonssenter i Drammen. Fylket strekker seg fra Hurumlandet ved Oslofjorden i sørøst og Drammensfjorden til Hemsedalsfjella og Hardangervidda i nordvest. Buskerud grenser mot Akershus, Oslo,Oppland, Sogn og Fjordane, Hordaland, Telemark og Vestfold. Navnet kommer fra gården Buskerud (gammelnorsk: Biskupsruð, «Biskopsrydningen») i Modum, som i det 14. århundre tilhørte Hamarbiskopen. Tidligere hørte det både et stort sagbruk og en meget verdifull laksefoss (Døvikfoss) til gården. Siden 1910 har gården vært drevet som landbruksskole.

Over 60 prosent av innbyggerne i Buskerud bor i de sørøstre delene av fylket. I sørenden ligger også de fire byene Drammen,Kongsberg, Hønefoss og Hokksund.

Buskerud er inndelt i 21 kommuner. Buskerud fylkeskommune er et politisk styrt forvaltningsnivå med fylkestinget som øverste myndighet.

Kongsberg 11. Juli 2015

Kongsberg 11. Juli 2015

Flesberg 11. Juli 2015

Flesberg 11. Juli 2015

Rollag 12. Juli 2015

Rollag 12. Juli 2015

Nore og Uvdal 12. Juli 2015

Nore og Uvdal 12. Juli 2015

Hole 12. Juli 2015

Hol 12. Juli 2015

Ål 12. Juli 2015

Ål 12. Juli 2015

Gol 12. Juli 2015

Gol 12. Juli 2015

Nes 13. Juli 2015

Nes 13. Juli 2015

Flå 13. Juli 2015

Flå 13. Juli 2015

Ringerike 13. Juli 2015

Ringerike 13. Juli 2015

Hole 22. August 2015

Hole 22. August 2015