Sogn og Fjordane

Sogn-og-fjordane

Sogn og Fjordane er et fylke på Vestlandet i Norge som strekker seg over 18 623 km² og omfatter 26 kommuner. Fylket består av distriktene Sogn (Indre Sogn og Ytre Sogn) ogFjordane (Sunnfjord og Nordfjord) med til sammen ca. 109 000 innbyggere. Sogn og Fjordane er Norges nest minste fylke i folketall og det åttende største i areal. Fylket grenser til Hordaland i sør, Buskerud i sørøst, Oppland i øst og Møre og Romsdal i nord.

De tre byene i fylket er Florø og Førde i Sunnfjord og Måløy i Nordfjord. I tillegg erSogndalsfjøra et viktig regionsenter i Indre Sogn. Fylkets administrasjonssenteret erHermansverk. Likevel har ikke innbyggerne i Sogn og Fjordane en dominerende by. Befolkningen i fylket (særlig Sogn og Sunnfjord) regner Bergen som sin dominerende by, selv om Bergen ligger i et annet fylke.[trenger referanse]

Fylket har mange store og lange fjorder, som for eksempel Sognefjorden, den lengste fjorden i Norge. I tillegg befinner Jostedalsbreen på hele 487 km² seg her. Det er den største isbreen på det europeiske fastlandet, og er omringet av mindre breer og brearmer. På grensen mellom kommunene Luster og Årdal ligger Store Skagastølstind, som med sine 2 405 moh. er Vestlandets høyeste og Norges tredje høyeste fjelltopp. Ytterst mot havet ligger Norges vestligste by, Florø.

Fylket er svært fjellrikt, og har flere gode lakseelver. Fylket har også mange frodige jordbruksbygder og betydelig fruktdyrking. Husdyrhold, skogbruk og fiskeoppdrett er også utbredt i fylket. Andre viktige næringer er industri, handel, turisme, privat og offentlig tjenesteyting og administrasjon.

Nærøyfjorden og Urnes stavkirke står oppført på UNESCOs verdensarvsliste.

Fylkeshuset for Sogn og Fjordane - Leikanger

Fylkeshuset for Sogn og Fjordane – Leikanger. Besøkt 19. mai 2015

Luster Kommune

Luster Kommune – besøkt 18. Mai 2015

Leikanger Kommune

Leikanger Kommune – Besøkt 19. mai 2015

Balestrand Kommune

Balestrand Kommune – Besøkt 20. mai 2015

Høyanger Kommune

Høyanger Kommune – Besøkt 20. mai 2015

Gaular Kommune

Gaular Kommune – Besøkt 20. mai 2015

Førde Rådhus

Førde Rådhus – besøkt 20. mai 2015

Fjaler Kommune - Besøkt 20. mai 2015

Fjaler Kommune – Besøkt 20. mai 2015

Askvoll Kommune

Askvoll Kommune – Besøkt 20. mai 2015

Hyllestad Kommune

Hyllestad Kommune – besøkt 21. mai 2015

Gulen Kommune

Gulen Kommune – Besøkt 21. mai 2015

Selje 12. August 2015

Selje 12. August 2015

Vågsøy 12. August 2015

Vågsøy 12. August 2015

Eid 12. August 2015

Eid 12. August 2015

Hornindal 12. August 2015

Hornindal 12. August 2015

Stryn 17. August 2015

Stryn 17. August 2015

Jølster 17. August 2015

Jølster 17. August 2015

Gloppen 17. August 2015

Gloppen 17. August 2015

Flora 19. August 2015

Flora 19. August 2015

Bremanger 19. August 2015

Bremanger 19. August 2015

Naustdal 19. August 2015

Naustdal 19. August 2015

Sogndal 20. August 2015

Sogndal 20. August 2015

Lærdal 20. August 2015

Lærdal 20. August 2015

Aurland 21. August 2015

Aurland 21. August 2015

Årdal 21. August 2015

Årdal 21. August 2015