Sør-Trøndelag

sortrondelag

Sør-Trøndelag er et norsk fylke som i nord grenser mot Nord-Trøndelag fylke, i sør mot Hedmark og Oppland, i vest motMøre og Romsdal og i øst til Jämtlands län i Sverige. Administrasjonssenter og største by er Trondheim.

Sør-Trøndelag utgjør sammen med Nord-Trøndelag Nidaros bispedømme. Helse Midt-Norge og Frostating lagmannsrettomfatter Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal.

Røros 30. Juni 2015

Røros 30. Juni 2015

Holtålen 30 Juni 2015

Holtålen 30 Juni 2015

Midtre Gauldal 30. Juni 2015

Midtre Gauldal 30. Juni 2015

Melhus 30. Juni 2015

Melhus 30. Juni 2015

Trondheim 30. Juni 2015

Trondheim 30. Juni 2015

Malvik 30. Juni 2015

Malvik 30. Juni 2015

Skaun 1. Juli 201t

Skaun 1. Juli 201t

Orkdal 1. Juli 2015

Orkdal 1. Juli 2015

Meldal 1. Juli 2017

Meldal 1. Juli 2017

Rennebu 1. Juli 2015

Rennebu 1. Juli 2015