Vest-Agder

vest-agder

Vest-Agder er Norges sydligste fylke. Det grenser mot Rogaland i vest, Aust-Agder i øst og nord og mot Skagerrak i sør.Kystlinjen er 709 km lang. Folkemengden er 174 324 (1. januar 2012). Fylkesadministrasjonen er lokalisert til Kristiansand.

Vest-Agder fylke tilsvarer i all hovedsak området som til og med 1918 hadde navnet Lister og Mandals amt, samt Kristiansand som stod utenfor amtet.

Navnet Agder har grunnbetydningen «utstikker». altså stedet hvor landet stikker ut i havet. Det er trolig Lindesnes- og/eller Lista-landet som har skapt denne forestillingen. Det fins øvrige navn i Europa dannet med samme ordstoff f. eks. i Cap d’Agde (= Kapp Agder) på Frankrikes middelhavskyst. Dette skyldes at dette er felles, nedarvet, indoeuropeisk ordstoff.Grekerne oppfattet navnet som Agathe, og fra Hecataeus’ geografiske beskrivelser fra 500-tallet f.Kr, vet vi at den greske kolonien ved Cap d’Agde het nettopp Agathe.

Kristiansand 5. Juli 2015. Bilde tatt ved Kilden teater- og konserthus.

Kristiansand 5. Juli 2015. Bilde tatt ved Kilden teater- og konserthus.

Søgne 6. Juli 2015

Søgne 6. Juli 2015

Songdalen 6. Juli 2015

Songdalen 6. Juli 2015

Vennesla 6. Juli 2015

Vennesla 6. Juli 2015