Hordaland

hordaland

Hordaland er et fylke på Vestlandet i Norge, som grenser til Rogaland i sør, Sogn og Fjordane i nord, Buskerud og Telemark i øst. Hordaland er landets tredje største fylke i folketall og landets niende største i areal. 71 % av arealet er fjellområder som ligger høyere enn 300 meter over havet. Hordaland er det eneste fylket i landet hvor alle de 33 kommunene grenser til havet.

Historisk var fylket inndelt i fjerdingene Nordhordland, Sunnhordland, Hardanger og Vossavelde. Disse består fortsatt som inndelinger i dag, med unntak av at regionen Midthordland har kommet til (tidligere deler av Nordhordland og Sunnhordland). Storbyregionen Bergen og omlandomfatter både Midthordland og Nordhordland.

Bergen er administrasjonsbyen i fylket. De andre byene er Odda i Hardanger og Stord i Sunnhordland. Vossevangen på Voss og Knarvik i Nordhordland er andre viktige regionsentre. I området rundt Bergen for øvrig er Arna, Askøy, Osøyro og Straume de største tettstedene, av disse ligger Arna i Bergen kommune. Bergen var et eget amt og fylke fra 1831 til 1972

 

Modalen Kommune

Modalen Kommune – Besøkt 21. mai 2015

Modalen er en kommune i Hordaland. Den grenser i nord mot Høyanger, i øst mot Vik, i sør mot Vaksdal og i vest mot Lindås og Masfjorden. Modalen er Norges nest minste kommune målt i antall innbyggere (378 pr. 1/1-2015), kun Utsira har færre. Kommunen har store inntekter fra vannkraft og er også en stor eksportør av sand fra de mange sandtakene i dalen. Dalen fikk veiforbindelse først i 1976, da det i forbindelse med BKKs store vannkraftutbygging ble bygget tunnel fra Eksingedalen. Siden er dalen blitt veifast også mot nabokommunen Lindås.

DS «Oster», kjent fra Ivar Medaas’ «Dar kjem dampen», ble bygget for å komme gjennom isen på Mofjorden og inn til kommunesenteret Mo vinterstid.

Voss Kommune

Voss Kommune – Besøkt 22 mai 2015

Voss er en kommune og et distrikt i Hordaland. I nord grenser den til Vik, i øst mot Aurland og Ulvik, i sør mot Granvin og Kvam og i vest motVaksdal. Kommunesenteret er tettstedet Vossevangen med ca. 6 000 innbyggere (2013).

Voss er innlandskommune og et trafikknutepunkt, og er med sine 1 805 kvadratkilometer den største kommunen i Hordaland. Kommunen har 2,8 % av folkemengden og 11,7 % av arealet i fylket. 91 % av arealet er fjellområder som ligger høyere enn 300 meter over havet. Folketallet økte med 83 personer (0,6 %) i 2012, 107 personer (0,8 %) i 2013 og 179 personer (1,3 %) i 2014.

Vaksdal Kommune

Vaksdal Kommune – Innom 21. mai 2015

Vaksdal er en kommune og et tettsted i Hordaland. Kommunen ligger mellom Bergen og Vosskommuner, øst for Osterøy kommune, men den vestligste del av Vaksdal ligger på Osterøys nordøstlige side. Tilkomst via Kallestadsundet bru over Veafjorden. I nord grenser den til Vik og Modalen, og i sør tilKvam og Samnanger. Over Romarheimsfjorden i nordvest ligger Lindås kommune.

Den i sin tid svært moderne Vaksdal Mølle i tettstedet Vaksdal var et industrielt senter i kommunen, sammen med industriområdet på Dale. Klesplaggene fra Dale fabrikker er i dag det mest kjente produktet fra kommunen. Både E16 og Bergensbanen går gjennom Vaksdal og Vaksdal stasjon.

Ullensvang Kommune - Kinsarvik

Ullensvang Kommune – Kinsarvik Besøkt 22. Mai 2015

Ullensvang er en herredskommune i Hordaland. Den grenser i nord mot Granvin og Ulvik, i øst mot Eidfjord og Vinje, i sør mot Odda, og i vest mot Kvinnherad og Jondal. Over Hardangerfjorden i nordvest ligger Kvam.

Odda Kommunehus

Odda, Besøkt 23. Mai 2015

Odda er en kommune og by i Hordaland. Den grenser i nord mot Ullensvang, i øst mot Vinje, i sør mot Suldal og Sauda, og i vest mot Etne ogKvinnherad.

Tettsteder i Odda kommune er blant andre Tyssedal, Røldal og Skare. Administrasjonssted og sentrum er byen Odda med 5 090 innbyggere per 1. januar 2014[1], som ligger innerst i Sørfjorden i Hardanger.

Odda Smelteverk ble i 2009 oppført på Norges tentative liste til UNESCOs verdensarvliste, sammen med Rjukan, Notodden og Tyssedal.