Oppland

Oppland

Oppland er et norsk fylke, som grenser mot Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Buskerud, Akershus,Oslo og Hedmark. Det er et innlandsfylke, og landets eneste som hverken har grense til hav eller annet land.

Frem til 1919 var fylkets navn Kristians amt. Fylket består av de to dalførene Gudbrandsdalen og Valdres, samt de tre landskapene Toten, Hadeland og Land, noe som henspiller på fylkets våpen, en mogop med to blomster (dalførene) og tre blad (landskapene). Ubekreftede informasjoner sier at fylket faktisk var landets mest befolkede på slutten av 1800-tallet, men at migrering til spesielt Oslo-området og stor emigrasjon særlig til Amerika gjorde at befolkningen sank ut på 1900-tallet. Opplandene var fra gammelt navnet på området innenfor («ovenfor») Viken. Det omfattet da både dagens Oppland (Vest-Oppland) og Hedmark (Øst-Oppland).

Nordre Land

Nordre Land Rådhus – Besøkt 12. Mai 2015

Nordre Land

Nordre Land er en kommune i Oppland. Den grenser i nord til Nord-Aurdal og Gausdal, i nordøst mot Lillehammer, i øst mot Gjøvik, i sør mot Søndre Land, i sørvest mot Sør-Aurdal, og i vest mot Etnedal. Kommunen hører til landskapet Land.

Per 2007 var 41 % av innbyggerene bosatt i tettbygde strøk. Nesten halvparten av nordrelendingene bor i og rundt kommunesenteretDokka (ca. 3 000 av kommunens innbyggere). Innbyggertallet 1.januar 2015, var 6740. dette var en økning på 40 personer på ett år.

I 2009 ble Dokka proklamert som som en Landsby av daværende statsråd Magnhild Meltveit Kleppa og ordfører Liv Solveig Alfstad. Offisiell åpning av Landsbyen Dokka skjedde 31.august 2009.[1]

Ellers spredt bebyggelse i Vest-Torpa, Nord-Torpa og Aust-Torpa, samt Nordsinni, Østsinniog vestsiden av Randsfjorden.

Nordre Land kommune svarer til området for Nordre Land prestegjeld, i Hamar bispedømme.

 

 

Nord-Aurdal rådhus på Fagernes, besøkt 12. Mai 2015

Nord-Aurdal rådhus på Fagernes, besøkt 12. Mai 2015

Nord-Aurdal

Nord-Aurdal er en kommune i Oppland. Den grenser i nordøst til Gausdal og Nordre Land, i øst til Etnedal, i sørøst til Sør-Aurdal, i sørvest til Gol, i vest til Hemsedal, og i nordvest tilVestre Slidre og Øystre Slidre. Kommunen er også et prestegjeld i Valdres prosti av Hamar bispedømme.
Snøsøte (Gentiana nivalis)
Kommunen ligger i Valdres i det sentrale Sør-Norge, mellom Hallingdalen, Gudbrandsdalen og nordre del av Land. Kommunens våpenskjold viser en stilisert snøsøte (Gentiana nivalis).
De fleste nordaurdøler bor i byen Fagernes, Leira, Aurdal, Skrautvål,Ulnes, Vestringsbygda og i Tisleidalen.

Øystre Slidre

Øystre Slidre rådhus ble besøkt 12. mai 2015

Øystre Slidre

Øystre Slidre er en kommune i Oppland. Den grenser i nord til Vågå og Nord-Fron, i nordøst til Sør-Fron og Gausdal, i sørøst til Nord-Aurdal, i sørvest til Vestre Slidre, og i vest til Vang.

Kommunen ligger i Valdres i det sentrale Sør-Norge, mellom Hallingdalen og Gudbrandsdalen.

De fleste øystreslidringer bor i Heggenes (administrativt sentrum), Rogne, Skammestein,Volbu, Beito og på Beitostølen.

Folk fra Øystre Slidre omtales som øystreslidringer, mens folk fra Beito, Heggenes, Volbu og Rogne kalles beitinga, heggebygdinga, vølbuinga og røgninga.

Vågå

Vågå rådhus ble besøkt 18. Mai 2015

Vågå

Vågå i Gudbrandsdalen er en kommune i Oppland som ligger i det nedre dalføret avOttaelva, mellom kommunene Sel og Lom. Den grenser i nord til Lesja, i øst til Dovre og Sel, i sørøst til Nord-Fron, i sør til Øystre Slidre og Vang og i vest til Lom. De fleste innbyggerne bor i Vågåmo, Lalm og Tessanden. Av andre bygder i kommunen kan nevnes Nordherad, Skogbygda og Skårvangen.

Vågå kirke har historie tilbake til en stavkirke fra tiden 1150–1200, men ble oppført somkorskirke i bindingsverk på begynnelsen av 1600-tallet. Noe av inventaret er framiddelalderen. Dikteren Edvard Storm (1749–1794) var fra Vågå

Jevnaker 13. Juli 2015

Jevnaker 13. Juli 2015

Lunner 13. Juli 2015

Lunner 13. Juli 2015

Gran 13. Juli 2015

Gran 13. Juli 2015

Vestre Toten 13. Juli 2015

Vestre Toten 13. Juli 2015

Gjøvik 14. Juli 2015

Gjøvik 14. Juli 2015

Lillehammer 14. Juli 2015

Lillehammer 14. Juli 2015

Øyer 14. Juli 2015

Øyer 14. Juli 2015

Ringebu 14. Juli 2015

Ringebu 14. Juli 2015

Sør-Fron 14. Juli 2015

Sør-Fron 14. Juli 2015

Nord-Fron 14. Juli 2015

Nord-Fron 14. Juli 2015

Sel 14. Juli 2015

Sel 14. Juli 2015

Dovre 27. Juli 2015

Dovre 27. Juli 2015

Lesja 27. Juli 2015

Lesja 27. Juli 2015

Vang i Valdres 21. August 2015

Vang i Valdres 21. August 2015

Vestre Slidre 22. August 2015

Vestre Slidre 22. August 2015

Sør Aurdal 22. August 2015

Sør Aurdal 22. August 2015