Anker

Anker på Stolsberget Vesterøy. Utsikt over Langholmen til Søsterøyene